Personvernpolicy

Personvernerklæring

  1. Innledning

BestTilbud.no («BestTilbud.no») ønsker å håndtere dine personopplysninger på en lovlig, rettferdig og sikker måte. Under finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter fra brukere av nettsidene våre, herunder de som besøker våre nettsider samt de som registrerer seg for nyhetsbrev og varsler på andre måter (herved kalt «Bruker»), leverandører (tilbydere av Produktene og Tjenestene vi presenterer og tilgjengeliggjør for Brukerne), samarbeidspartnere og andre som bruker våre tjenester («Brukere»).

BestTilbud.no er behandlingsansvarlig for personopplysninger fra Brukerne.

2. Du kan alltid ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger.

Dersom du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, samler vi inn opplysninger å kunne opprette et abonnentforhold og å kunne gi deg tilgang til kampanjer, nye avtaler og informasjon om nye tilbud eller annen informasjon om våre tjenester og aktiviteter, samt for å kunne besvare henvendelser fra brukere, kunder og andre. Vi samler også inn opplysninger i forbindelse med våre avtaler med Leverandører og andre samarbeidspartnere. Vi kan i denne sammenheng behandle følgende personopplysninger: Navn, epostadresse, telefonnummer, samt øvrige opplysninger som oppgis ved henvendelser til oss eller som er nødvendige for å følge opp henvendelser og/eller utføre aktiviteter eller tjenester.

Formålet med epostadresse er å sette Brukere og partnere i kontakt for å gjennomføre et oppdrag, samt å kommunisere både kampanjer, tilbud og salg. Således er det nødvendig for å kunne levere tjenesten og innfri avtalen når du 1) er registrert for vårt nyhetsbrev eller 2) vinner konkurranser. Alle samtykker dere gir oss knyttes til oppgitt e-postadresse, og vi sender dit relevant markedsføring om avtaler, tilbud, tjenester og produkter med Leverandører.

Formålet med å innhente de Brukeres telefonnummer er for å verifisere at vi har rett Bruker som har vunnet konkurranser. Det er således nødvendig for avtalen. Det fungerer også som en ekstra kommunikasjonskanal, samt for å kunne markedsføre med relevant informasjon, enten via BestTilbud.no eller tredjeparter som for eksempel Leverandører. 

Dersom Brukeren skriver inn sitt navn kan vi personalisere vår dialog og markedsføring med og mot Brukeren, samt å kunne annonsere dersom Brukeren vinner konkurranser vi gjennomfører i samarbeid med våre partnere. Vi og våre partnere kan ikke levere premier til Brukeren dersom vi ikke vet hvem du er, og det er således nødvendig for avtalen.

Overordnet vil vi benytte personopplysninger som navn, bedriftsnavn, e-postadresse og telefonnummer for å opprette et kunde- og/eller abonnentforhold med de nødvendige detaljene for å kunne levere tjenesten, deriblant med relevante tilbud om B2C og B2B-tjenester, -produkter og -avtaler.

Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene er det mulig vi ikke kan tilby deg våre tjenester eller gi tilfredsstillende svar på spørsmål og forespørsler.

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk, forbedre innholdet og optimalisere våre tjenester.

Vi benytter informasjonskapsler fra tredjeparter som måle- og analysesoftware samt sosiale medier. Når du besøker våre sider i sosiale medier samler de respektive mediekanalene inn personopplysninger som benyttes til å utarbeide statistikk. BestTilbud.no har ikke tilgang til spesifikke personopplysninger som samles inn, men vi får tilgang til aggregert og anonymisert statistikk som utarbeides av den sosiale mediekanalen. Noen av disse tredjepartene befinner seg utenfor EU. 

Vi behandler ikke personopplysninger i markedsføringsøyemed med mindre vi har innhentet samtykke til dette, eller det foreligger et eksisterende kundeforhold. Du kan til enhver tid erklære at du ikke lenger ønsker å motta markedsføringskommunikasjon ved å sende oss en e-post til kundeservice@BestTilbud.no eller melde deg av via link i våre nyhetsbrev.

3. Bruk av databehandler 

Databehandler for personopplysningene er PRO ISP AS. Deres fulle databehandleravtale finnes her: https://www.proisp.no/databehandleravtale/. I enkelte tilfeller vil vi overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere og Leverandører, som for eksempel IT-leverandører, utstedere av nyhetsbrev, markedsføringsbedrifter, tilbydere av kundetilfredshetsundersøkelser og liknende. Verktøyene vi benytter til slik kommunikasjon kan variere etter formål, men som hovedregel vil det være e-postsystemet Mailchimp. Mailchimp vil i disse tilfellene være databehandler, og deres fullstendige databehandleravtale finnes her: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/. Alle mottakerne av personopplysninger vi behandler, behandler personopplysninger på våre vegne og etter våre instrukser. 

4. Utlevering av personopplysninger

Vi vil også kunne utlevere dine opplysninger til eksterne tredjeparter dersom det er påkrevd eller inngår som en del av tjenesten vi skal levere til deg. Det kan for eksempel være offentlige myndigheter som politi, skattemyndigheter, domstoler eller andre med berettigede krav. Vi kan også videreformidle ikke-sensitive personopplysninger som telefonnummer og e-postadresse til aktører som betaler for dette, som kan tilby deg et produkt eller en tjeneste i kommersielt henseende.

5. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig, for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.

6. Dine rettigheter som Bruker

Som Bruker bruker har du, med visse forbehold, rett til:

  • Å få BestTilbud.no’s bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og, dersom det er tilfellet, innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen;
  • Å få eventuelle uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av BestTilbud.no;
  • Å få personopplysninger om deg selv slettet;
  • Å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til BestTilbud.no og å overføre disse til andre behandlingsansvarlige uten at BestTilbud.no hindrer dette;
  • Å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger;
  • Å klage på behandlingen til Datatilsynet og
  • Når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke gitt til BestTilbud.no.

Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 20. juli 2019. Vi forbeholder oss retten til å endre den og oppfordrer deg til å lese over innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

Kontakt

Dersom du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen eller ønsker å utøve dine rettigheter er du velkommen til å kontakte oss på post@BestTilbud.no.